Nacházíte se: CITATY.CZ > INFO
 Info

CITATY.CZ

Použitá literatura / výběr:

• Zdeňka Ortová: Dámská volenka, 1999 • Ursula Küster: Zitaten Lexikon, 1984 • Michael Schiff: Moderner Zitate, 1968 • Jiří Žáček: Vy mně taky, 1999 • Žofia Lenčová: Myšlenky slavných, 2000 • Milada Kortmanová: Perly ducha, 1999 • Martin Valášek: Kapitoly Moudrosti, 2000 • Jaroslav Šmíd: Kořeny moudrosti, 2001 • Jiří Plachetka: Velká encyklopedie citátů a přísloví, 1996 • Ján Lenčo: Perly rozumu, 1997 • Václav Dušek: Aforismy, bonmoty, citáty o ženách, mužích a lásce & o přátelství, manželství a životě, 2000.

Použité URL:

www.google.com, search.centrum.cz, www.zitate.de a www.cotoje.cz


Ostatní :

CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného autora, nebo jejich používání ke komerčním účelům, bez uvedeného zdroje, není povoleno.

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz