Nacházíte se: CITATY.CZ > CITÁTY
 Citáty

  
  TOP 100 / 91-100  
  
E-MAIL

Smrt je hrozná pro ty, jimž všechno končí s životem, ne však pro ty, jejichž sláva je nesmrtelná. (MORS TERRIBILIS IIS, QUORUM CUM VITA OMNIA EXSTINGUUNTUR, NON IIS, QUORUM LAUS EMORI NON POTEST)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Silou, řádem, rozumem, mocí, myslí, vůlí nesmrtelných bohů je řízen veškerý svět. (DEORUM IMMORTALIUM VI, NATURA, RATIONE, POTESTATE, MENTE, NUMINE NATURA OMNIS REGITUR)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Proti stáří je nutno bojovat jako proti nemocem. (PUGNANDUM TAMQUAM CONTRA MORBORUM VIM, SIC CONTRA SENECTUTEM)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Nikdo by nikdy neobětoval pro vlast svůj život bez velké naděje na nesmrtelnost. (NEMO UMQUAM SINE MAGNA SPE IMMORTALITATIS SE PRO PATRIA OFFERRET AD MORTEM)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Nic se tak nepodobá smrti jako spánek. (NIHIL EST MORTI TAM SIMILE QUAM SOMNUS)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Není smrtelníka, jejž by se netkla bolest a nemoc. (MORTALIS NEMO EST, QUEM NON ATTINGAT DOLOR MORBUSQUE)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Na útěku je smrt hanebná, ve vítězství slavná. (IN FUGA FOEDA MORS EST, IN VICTORIA GLORIOSA)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Mír je pokojná svoboda, otroctví je nejhorší ze všech zel, které se má zahánět nejen válkou, ale i smrtí. (PAX EST TRANQUILLA LIBERTAS, SERVITUS POSTREMUM MALORUM OMNIUM, NON MODO BELLO, SED MORTE ETIAM REPELLENDUM)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Dokud má nemocný duši v těle, má prý i naději. (AEGROTO, DUM ANIMA EST, SPES ESSE DICITUR)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Přesycenost životem přináší s sebou čas zralý pro smrt.

MARCUS TULLIUS CICERO
Stránky dotazu :    [předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu : stáří 0 •  nemoc 119 •  paměť 0 •  vÄ›domost 0 •  smrt 292 •  konec 79 •  zemřít 0

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz