Nacházíte se: CITATY.CZ > CITÁTY
 Citáty

  
  TOP 100 / 76-90  
  
E-MAIL

Když ti, kdo se milovali, zapomenou na něžnost, zůstane smrti málo, co by jim vzala.

GEORGE GORDON BYRON
E-MAIL

Vždyť ostatně nic, co nutí k výlučnosti, není správné. Osamocená krása končí ve šklebu, holá spravedlnost nakonec začne utlačovat.

ALBERT CAMUS
E-MAIL

Jediný způsob jak nebýt odloučen od ostatních je koneckonců dobré svědomí.

ALBERT CAMUS
E-MAIL

Existuje pouze jediný případ čistého zoufalství. A to zoufalství člověka odsouzeného na smrt.

ALBERT CAMUS
E-MAIL

Muži se nesmí láskou rozcitlivět, aby pomyšlení na smrt vyvolávalo v nich strach před smrtí.

BALDASSARE CASTIGLIONE
E-MAIL

Když člověk nemá žádnou obraznost, je smrt pro něj lehká.

LOUIS FERDINAND CÉLINE
E-MAIL

Před smrtí je všechno život.

MIGUEL DE CERVANTES y SAAVEDRA
E-MAIL

Poznání vlastní nemoci a ochota brát léky předepsané lékařem - to už je začátek uzdravení.

MIGUEL DE CERVANTES y SAAVEDRA
E-MAIL

Smrt, po níž následuje nesmrtelnost, není třeba oplakávat.

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Přestože se všichni nemocní neuzdraví, neznamená to, že neexistuje umění lékařské.

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Ti, kdo ze života odstraňují přátelství, nad něž nemáme od nesmrtelných bohů nic lepšího ani příjemnějšího, jako by brali zemi slunce.

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Smrti nikdo nemůže uniknout, avšak zbabělý útěk před smrtí je horší než sama smrt. (EFFUGERE NEMO POTEST, TURPIS AUTEM FUGA MORTIS OMNI EST MORTE PEIOR)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Smrti má být dána přednost před porobou a hanebností. (MORS SERVITUTI TURPITUDINIQUE ANTEPONENDA)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Smrt je ze všeho to poslední. (OMNIUM RERUM MORS EST EXTREMUM)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Smrt je společná každému věku. (MORS OMNI AETATI EST COMMUNIS)

MARCUS TULLIUS CICERO
Stránky dotazu :    [předchozí] 1 2 3 4 5 6 7  [další]
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu : stáří 0 •  nemoc 119 •  paměť 0 •  vÄ›domost 0 •  smrt 292 •  konec 79 •  zemřít 0

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz