Nacházíte se: CITATY.CZ > CITÁTY
 Citáty

  
  TOP 100 / 1-15  
  
E-MAIL

Předem chápat dokáže jen velké srdce.

ALEXEJ NIKOLAJEVIČ ARBUZOV
E-MAIL

Láska umí najít vchod nejen do srdce otevřeného, nýbrž i do srdce dobře opevněného, není-li dosti bdělá.

FRANCIS BACON
E-MAIL

Svátek srdce - to je objevit sebe v druhém, spatřit to nejlepší ze svého srdce v zrcadlení toho druhého.

KONSTANTIN DMITRIJEVIČ BALMONT
E-MAIL

Krása člověka ještě více zdůrazňuje jeho mravní hodnoty, avšak nemá-li jich, je pak krása jen podívaná pro oči, nikoli potěšením pro srdce.

VISARION GRIGORJEVIČ BĚLINSKIJ
E-MAIL

Přátelství je schopen ten, komu lidé neznechutili člověka; kdo věří a ví, že se v davu vyskytují velkorysí lidé, svrchovaní duchové a dobrá srdce; ten, kdo se neunaví jejich hledáním a miluje je ještě dříve, nežli je našel.

PIERRE BONNARD
E-MAIL

Na lásce není půvabná zamilovanost srdce, ale rozporuplnost mezi srdcem a rozumem.

SAMUEL BUTLER
E-MAIL

Jde o to, aby básník ukázal to, po čem sklouzává denně jeho zrak a jeho srdce, pod takovým zorným úhlem a s takovou rychlostí, aby se mu zdálo, že to vidí a dojímá se tím poprvé.

JEAN-GALBERT DE COCTEAU
E-MAIL

Srdce se nikdy neprojeví okamžitě, skoro nikdy okamžitě nezměří, nakolik je zasaženo; dojde k tomu až později, když se krásný nebo strašný okamžik stal minulostí, když se změnil v tu zbytečnou věc, jakou je vzpomínka.

JEAN DUTOURD
E-MAIL

Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby jen neštěstí zasáhlo jej.

HOMÉR
E-MAIL

Humor, vtip a veselí jsou neméně hluboká hnutí mysli jako škleb a srdceryvná gesta tragédů.

KAREL KONRÁD
E-MAIL

Když se člověk žení, je konec všemu. Žárlivá náklonnost ženy, ona podezřívavá, nepokojná a tělesná náklonnost nestrpí vedle sebe vroucné a vřelé příchylnosti, oné příchylnosti ducha, srdce a důvěry, jež existuje mezi dvěma muži.

GUY DE MAUPASSANT
E-MAIL

Srdce lidské má tak přirozenou touhu se oddat, že jakmile nalezne na své cestě člověka, jenž nepochybuje ani o sobě, ani o nás, žádá si nás celé bez výhrady, dáváme se mu bez váhání.

ROBERT SABATIER
E-MAIL

Jakmile ze srdce vypustíš strach před smrtí, neodváží se do něho vstoupit žádný strach vůbec.

LUCIUS ANNAEUS SENECA MLADŠÍ
E-MAIL

Proč se mi vždy sevře srdce, když spatřím v hlučných a přeplněných ulicích velkoměstského labyrintu zděšeného, úzkostí se třesoucího pejska, který se ztratil svému pánovi?

ÉMILE ZOLA
E-MAIL

Je to srdce které rozdává; ruce už jenom dávají.

AFRICKÉ PŘÍSLOVÍ
Stránky dotazu :    1 2 3 4 5 6 7  [další]
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu : srdce 248

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz