Nacházíte se: CITATY.CZ > CITÁTY
 Citáty

  
  TOP 100 / 31-45  
  
E-MAIL

Veškerá síla přátelství spočívá v naprosté shodě vůle, zájmů a mínění. (EST OMNIS VIS AMICITIAE VOLUNTATUM, STUDIORUM, SENTENTIARUM SUMMA CONSENSIO)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

V přátelství nelze nic považovat za zhoubnější než pochlebování, lichocení a přitakávání. (SIC HABENDUM EST NULLAM IN AMICITIIS PESTEM ESSE MAIOREM QUAM ADULATIONEM, BLANDITIAM, ASSENTATIONEM)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Úsudek, rozvahu a radu lze nalézt u starců. (MENS ENIM ET RATIO ET CONSILIUM IN SENIBUS EST)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Stařeckou pošetilostí, které se říkává pomatenost, se vyznačují jen lehkomyslní, a nikoliv všichni starci. (SENILIS STULTITIA, QUAE DELIRATIO APPELLARI SOLET, SENUM LEVIUM EST, NON OMNIUM)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Rozmařilost je vskutku v každém věku ohavná, ale ve stáří je nejodpornější. (LUXURIA VERO CUM OMNI AETATI TURPIS, TUM SENECTUTI FOEDISSIMA EST)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Proti stáří je nutno bojovat jako proti nemocem. (PUGNANDUM TAMQUAM CONTRA MORBORUM VIM, SIC CONTRA SENECTUTEM)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Prostopášné a bezuzdné mládí odevzdá stáří vysílené tělo. (LIBIDINOSA ENIM ET INTEMPERANS ADOLESCENTIA EFFECTUM CORPUS TRADIT SENECTUTI)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Pozvolna a nepozorovaně stárne doba a nezlomí se náhle, nýbrž vyhasne dlouhým trváním. (SENSIM SINE SENSU AETAS SENESCIT NEC SUBITO FRANGITUR, SED DIUTURNITATE EXTINGUITUR)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Nesmíme dopřávat sluchu lichotníkům a trpět pochlebování. (CAVENDUM EST, NE ASSENTATORIBUS PATEFACIAMUS AURES, NEVE ADULARI NOS SINAMUS)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Mladík doufá, že bude dlouho živ, v což jako stařec už doufat nemůže. (SPERAT ADOLESCENS DIU SE VICTURUM, QUOD SPERARE IDEM SENEX NON POTEST)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Lehkomyslnost je zřejmě vlastní mládí, rozvážnost stáří. (TEMERITAS EST VIDELICET FLORENTIS AETATIS, PRUDENTIA SENESCENTIS)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Korunou stáří. je vážnost. (APEX EST AUTEM SENECTUTIS AUCTORITAS)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Kdyby nepojali zášť vůči vlasti, nikdy by se nestali našimi nepřáteli. (QUI NISI ODISSENT PATRIAM, NUMQUAM INIMICI NOBIS FUISSENT)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Kdekoli zasejeme sny, vykvetou růže.

AVELINE  CLAUDE
E-MAIL

Člověk nikdy nesmí přestat snít. Sen je potravou duše, tak jako jídlo je potravou těla.

PAULO COELHO
Stránky dotazu :    [předchozí] 1 2 3 4 5 6 7  [další]
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu : sny 22 •  sen 93 •  snÄ›nĂ­ 0 •  snĂ­t 0 •  nadÄ›je 0 •  iluze 8 •  fantazie 31 •  pĹ™edstava 0

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz