Nacházíte se: CITATY.CZ > CITÁTY
 Citáty

  
79 / 1-15  
  
E-MAIL

Omyl je nejplodnější věc na světě, jenže aby přinesl plody, musí nejprve zmizet.

BERNARD BERENSON
E-MAIL

Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací.

TRISTAN BERNARD
E-MAIL

Omyly nemohou být omluveny lépe, než když je jako omyly rozpoznáme.

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
E-MAIL

Každý hlupák dovede hájit své omyly. Když však své chyby uznáte, cítíte se povzneseni a máte velikánskou radost.

ANDREW CARNEGIE
E-MAIL

Poznat svůj omyl znamená opravit svůj omyl.

ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
E-MAIL

Domnívat se, že ten, kdo měl mnoho žen, je hlubokým znalcem ženské duše, je stejný omyl jako kdybychom se domnívali, že muzejní dozorce může psát umělecké kritiky.

SERGE DINO
E-MAIL

Nedostatek iluzí, snaha snižovat a skepticizmus vedou ke stejně vážným omylům v hodnocení jako přemíra iluzí, nadšení a víra.

JEAN DUTOURD
E-MAIL

Je vžitým omylem, že láska přináší jen radost, že velká láska je sama o sobě zárukou lidského štěstí.

RADKO PYTLÍK
E-MAIL

To je největší omyl lásky, že bezpodmínečně vždycky chce být ukojena, být šťastná. Tento klam zničil už nejpevnější svazky, jaké kdy mezi mužem a ženou existovaly.

BEDŘICH VÁCLAVEK
E-MAIL

Často upadáme do omylu, když si myslíme, že to, co nám druhý říká, si skutečně také myslí.

JOHANNES ROBERT BECHER
E-MAIL

Diskuse upevňuje protivníky v jejich omylech.

AMBROSE BIERCE
E-MAIL

Omyl není opakem pravdy. Přemýšlejme!

GEORGES BRAQUE
E-MAIL

Cílem vědy není otvírat dveře nekonečné moudrosti, nýbrž vytknout meze nekonečnému omylu.

BERTOLT BRECHT
E-MAIL

Chybovat je v povaze každého člověka, ale jen hlupák ve svém omylu setrvává. (CUIUSVIS HOMINIS EST ERRARE, NULLIUS NISI INSIPIENTIS IN ERRORE PERSEVERARE)

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Chybovat je v povaze každého člověka, ale jen hlupák ve svém omylu setrvává.

MARCUS TULLIUS CICERO
Stránky dotazu :    1 2 3 4 5 6  [další]
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu : omyl 74

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz