Nacházíte se: CITATY.CZ > CITÁTY
 Citáty

  
  TOP 100 / 76-90  
  
E-MAIL

Hledat pravdu má větší cenu než pravda sama.

GOTTHOLD EPHRAIM LESSING
E-MAIL

Pravda často strádá, ale nikdy ji nelze zahubit.

TITUS LIVIUS
E-MAIL

Pravda, říkají, může velmi často strádat, potlačena však nemůže být nikdy. (VERITATEM LABORARE NIMIS SAEPE AIUNT, EXSTINGUI NUMQUAM)

TITUS LIVIUS
E-MAIL

Je to krásně řečeno. Tak krásně, že ani nepřipadneme na myšlenku ptát se, může-li to být vůbec pravda.

JIŘÍ MAREK
E-MAIL

Pravda vítězí, ale dá to fušku.

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
E-MAIL

Všechno, co se shoduje s naším přáním, je pravda. Všechno, co je s ním v rozporu, vyvolává naši zlobu.

ANDRÉ MAUROIS
E-MAIL

Jeden je vždycky v neprávu: ale se dvěma už začíná pravda. Jeden nemůže sám sebe dokázat: ale dva už nelze vyvrátit.

FRIEDRICH NIETZSCHE
E-MAIL

Na světě existují věci, které jsou tak odporné, že je nutno je skrývat a zamlčovat, nejen z důvodů estetických, nýbrž z důvodů čistě humánních. Pravda například.

FRIEDRICH NIETZSCHE
E-MAIL

Pravda je škaredá. Máme umění, abychom na pravdu nezašli.

FRIEDRICH NIETZSCHE
E-MAIL

Nepravda má z vyššího hlediska ještě jednu horší stránku než tu obvyklou. Je základem klamného světa, základem nerozpojitelného řetězu bloudění a zmatení.

NOVALIS
E-MAIL

Slovo sbližuje lidi, a proto se máme snažit mluvit tak, aby nám všichni mohli rozumět a aby vše, co mluvíme, byla pravda.

ORIENTÁLNÍ PŘÍSLOVÍ
E-MAIL

Pravda je někdy jako striptérka, čím víc se nám odhalí, tím víc za to musíme zaplatit.

ZDEŇKA ORTOVÁ
E-MAIL

Pravda trpí často více horlivostí svých zastánců než nevraživostí svých odpůrců.

THOMAS PAINE
E-MAIL

V této době je pravda tak zatemněná a lež tak zavedená, že pravdu může poznat jen ten, kdo ji miluje.

BLAISE PASCAL
E-MAIL

Rozdíl mezi klidem a jistotou mysli: jistotu poskytuje jen pravda; klid skýtá upřímné hledání pravdy.

BLAISE PASCAL
Stránky dotazu :    [předchozí] 1 2 3 4 5 6 7  [další]
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu : odpuštÄ›nĂ­ 0 •  ponauÄŤenĂ­ 0 •  svÄ›domĂ­ 0 •  šance 0 •  pravda 141 •  skuteÄŤnost 0

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz