Nacházíte se: CITATY.CZ > CITÁTY
 Citáty

  
  TOP 100 / 61-75  
  
E-MAIL

Omyl je bez viny.

LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
E-MAIL

Setrvání ve svých omylech - to je věrnost sobě samému.

STANISLAV JERZY LEC
E-MAIL

Snažte se o dokonalost ve všem, i když ve většině věcí není dosažitelná; avšak ti, kteří se o ni snaží, se k ní přiblíží více než ti, jimž jejich lenost a malomyslnost zabrání v jakémkoli postupu.  (Pozoruhodné myšlenky )  

BRUCE LEE
E-MAIL

Podvod je nečestný; omyl nikdy.

GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
E-MAIL

Všichni jsme omylní a ochotně se dopouštíme chyb, když nás žene prospěch nebo vášeň.

JOHN LOCKE
E-MAIL

Žádný omyl není tak velký, aby neměl svoje posluchače.

MARTIN LUTHER
E-MAIL

Každé mládí musí být činné. Není-li místa pro čin - nastává ochabnutí, lenost.

JIŘÍ MAHEN
E-MAIL

Čas hojí, hladí a zahlazuje skoro každé minus života, a díky perspektivě vzdálenosti činí vše minulé krásnějším.

MONROE MARILYN
E-MAIL

Manželství samo o sobě není ani dobré, ani špatné, úspěch a nezdar je jedině ve vás.

ANDRÉ MAUROIS
E-MAIL

Manželství samo o sobě není ani dobré, ani špatné; úspěch a nezdar je jedině ve vás.

ANDRÉ MAUROIS
E-MAIL

Nezdar není hanbou, hanbou je strach z pokusu.

IVAN VLADIMIROVIČ MIČURIN
E-MAIL

Omyly nejsou vůbec věcí lékařů, je to vždycky vina toho, kdo zemřel.

MOLIÉRE
E-MAIL

Přílišná horlivost působí jenom omyly.

MOLIÉRE
E-MAIL

Čeho je třeba se vystříhat, není ani tak omyl jako rozpor se sebou samým; právě touto druhou chybou ztrácí autorita svou sílu.

BONAPARTE NAPOLEON
E-MAIL

Žena byla druhým omylem božím.

FRIEDRICH NIETZSCHE
Stránky dotazu :    [předchozí] 1 2 3 4 5 6 7  [další]
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu : nezdar 10 •  válka 0 •  neštÄ›stĂ­ 0 •  podraz 1 •  nepřátelstvĂ­ 0 •  nenávist 0 •  žárlivost 0 •  omyl 74 •  lenost 25 •  zklamánĂ­ 0

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz