Nacházíte se: CITATY.CZ > CITÁTY
 Citáty

  
  TOP 100 / 1-15  
  
E-MAIL

Nejkrásnější na ženách musí být oči, protože do nich hledíme stále a z nejkratší vzdálenosti.

KAMIL BEDNÁŘ
E-MAIL

Omyl je nejplodnější věc na světě, jenže aby přinesl plody, musí nejprve zmizet.

BERNARD BERENSON
E-MAIL

Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací.

TRISTAN BERNARD
E-MAIL

Omyly nemohou být omluveny lépe, než když je jako omyly rozpoznáme.

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
E-MAIL

Každý hlupák dovede hájit své omyly. Když však své chyby uznáte, cítíte se povzneseni a máte velikánskou radost.

ANDREW CARNEGIE
E-MAIL

Poznat svůj omyl znamená opravit svůj omyl.

ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
E-MAIL

Domnívat se, že ten, kdo měl mnoho žen, je hlubokým znalcem ženské duše, je stejný omyl jako kdybychom se domnívali, že muzejní dozorce může psát umělecké kritiky.

SERGE DINO
E-MAIL

Nedostatek iluzí, snaha snižovat a skepticizmus vedou ke stejně vážným omylům v hodnocení jako přemíra iluzí, nadšení a víra.

JEAN DUTOURD
E-MAIL

Netoužit je nebýt živ, mít jen slabé záliby je tupost a mít vášeň ke všemu bez rozdílu je rozptýlenost neboli roztěkanost.

THOMAS HOBBES
E-MAIL

Umění tu není proto, aby sladilo chvíle našeho volna a dávalo své tvůrčí potvrzení našim pocitům, našemu vkusu. Umění je tu proto, aby narušovalo zvyky, návyky a zlozvyky našich smyslů. A jejich lenost.

HORNÍČEK MIROSLAV
E-MAIL

Je vžitým omylem, že láska přináší jen radost, že velká láska je sama o sobě zárukou lidského štěstí.

RADKO PYTLÍK
E-MAIL

To je největší omyl lásky, že bezpodmínečně vždycky chce být ukojena, být šťastná. Tento klam zničil už nejpevnější svazky, jaké kdy mezi mužem a ženou existovaly.

BEDŘICH VÁCLAVEK
E-MAIL

Odvykání činnosti plodí lenost, lenost pak ochablost. (DESUETUDO OMNIBUS PIGRITIAM, PIGRITIA VETERNUM PARIT)

LUCIUS A. APULEIUS
E-MAIL

Společnost si snáze poradí s tyranií než s leností.

PIERRE BAYLE
E-MAIL

Často upadáme do omylu, když si myslíme, že to, co nám druhý říká, si skutečně také myslí.

JOHANNES ROBERT BECHER
Stránky dotazu :    1 2 3 4 5 6 7  [další]
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu : nezdar 10 •  válka 0 •  neštÄ›stĂ­ 0 •  podraz 1 •  nepřátelstvĂ­ 0 •  nenávist 0 •  žárlivost 0 •  omyl 74 •  lenost 25 •  zklamánĂ­ 0

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz