Nacházíte se: CITATY.CZ > CITÁTY
 Citáty

  
  TOP 100 / 1-15  
  
E-MAIL

Velká opravdová láska ukáže svou sílu jen tehdy, podaří-li se jí z dvou milenců, slabých lidí, udělat tvory nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani rozloučení, ani nemoci, ani života a smrti.

IVO ANDRIČ
E-MAIL

Každý se může rozhněvat, to je snadné. Ale rozhněvat se vůči správné osobě, ve správný čas, pro správný účel a do správné míry - to není v moci každého a to snadné není.

ARISTOTELES ze Stageiry
E-MAIL

I samo vědění je moc.

FRANCIS BACON
E-MAIL

Umění nám může pomoci s primitivními potřebami, může nás vést opatrnou, vytrvalou, podivnou, uklidňující i oživující cestou ke sladkému rozumu. Ale rozum nás, můj bože, nemůže vést k vášni. On cestu nezná.

RAY BRADBURY
E-MAIL

Veliké Kartágo vedlo tři války. Po té první bylo ještě mocné, po té druhé obyvatelné. Po té třetí válce je nikdo nenašel.

BERTOLT BRECHT
E-MAIL

Lidé, kteří bývali předem laskaví, se náhle změní, když dosáhli nějaké vyšší moci vojenské nebo úřední, když nabyli štěstí blahobytu, jako potom pohrdají starými přátelskými styky a navazují nové.

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Představa věci, obrázek věci působí na zvědavost mocněji nežli věc sama.

KAREL ČAPEK
E-MAIL

Čeho je třeba, abychom dobyli ženy? Ničeho. Stačí, necháme-li se dobýt. Muž nikdy nevolí. Myslí, že volí, zatím je volen. Muž, jenž se dvoří ženě, nesnaží se jí zmocnit, nýbrž dá jí prostě příležitost, aby se ho zmocnila ona.

SERGE DINO
E-MAIL

Mocní jsou většinou jak divadelní masky a obdiv vzbuzují jen u prodejné chásky.

JEAN DE LA FONTAINE
E-MAIL

Život jde kupředu: kdo mu nestačí, zůstává osamocen.

MAXIM GORKIJ
E-MAIL

Smích, jak předpokládám, je vyjádřením vzdoru. Musíme se smát své bezmocnosti vůči přírodním silám - nebo bychom se zbláznili.

CHARLES SPENCER CHAPLIN
E-MAIL

Z čeho odvozujete privilegium a moc rodičů, když ačkoli jste starý člověk, děláte věci horší než vaše dítě?

DECIMUS IUNIUS IUVENALIS
E-MAIL

Skepticismus v mravních záležitostech je mocným spojencem nemravnosti.

WILLIAM JAMES
E-MAIL

Jsem nemocen psaním knih, a stydím se, když je dopíši.

CHARLES-LOUIS DE SECONDAT MONTESQUIEU
E-MAIL

Zdraví - to je taková ošklivá nemoc, říkají bakterie.

HEIN PIET
Stránky dotazu :    1 2 3 4 5 6 7  [další]
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu : moc 338

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz