Nacházíte se: CITATY.CZ > CITÁTY
 Citáty

  
  TOP 100 / 1-15  
  
E-MAIL

Pravá láska: milovat bez vzájemných nároků ženy na muže a muže na ženu.

RICHARD ALDINGTON
E-MAIL

Žena která nechápe muže více než sebe, ho nikdy nebude opravdově milovat.

ARCHIÁS
E-MAIL

Milovat znamená přát někomu, co se pokládá za dobré; a to pro něho, nikoliv pro sebe.

ARISTOTELES ze Stageiry
E-MAIL

Člověk se od přirozenosti skládá z potřeby milovat a nenávidět, zbožňovat stejně jako opovrhovat, žádat si nebo odmítat. Tyto potřeby se však obyčejně ve svých projevech neopírají dost věcně o skutečný stav věcí.

JOSEF ČAPEK
E-MAIL

Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit; sedím v něm a učím se milovat život aspoň pro jiné, když ne pro sebe.

KAREL ČAPEK
E-MAIL

Jakmile ti žena, která tě opouští, řekne: nebudeme se již milovat, ale zůstaneme přáteli, pak je to jenom jakási záminka s cílem, aby se vše zase vrátilo časem do původního stavu.

SERGE DINO
E-MAIL

Nemůže-li se muž, ať dělá co dělá, zbavit myšlenky na roztomilou ženu, která upoutala jeho pozornost, je na nejlepší cestě se do ní zamilovat.

ERNST THEODOR AMADEUS HOFFMANN
E-MAIL

Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět a nezapomenout, že končí v budoucnosti.

MIROSLAV IVANOV
E-MAIL

Ženy jsou dnes tak náročné, že chce-li muž mít ženu jen pro sebe, musí být velmi bohatý a velmi dobrý milenec. Jinak mu nezbývá, než milovat ženy druhých.

ALPHONSE KARR
E-MAIL

Než lidé nedovedou milovat sebe. Chytráctví a vypočítavost není ještě sebeláskou. Miluj sebe a starej se o sebe. Nechtěj stále oblažovat, jen dělej svou povinnost.

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
E-MAIL

Žena, která si dokáže udržet mužovu lásku a sama ho stále milovat, ta vykonala vše, co svět od ní požaduje, nebo co by aspoň požadovat měl.

OSCAR WILDE
E-MAIL

Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat.

JOSEPH ADDISON
E-MAIL

Kdo miluje svého psa, musí milovat i jeho blechy.

AFRICKÉ PŘÍSLOVÍ
E-MAIL

Miluj sebe sama a ostatní tě budou hanět; haň sebe sama a ostatní tě budou milovat!

AFRICKÉ PŘÍSLOVÍ
E-MAIL

Milovat znamená neustále bojovat s tisíci překážkami v sobě samém i kolem sebe.

JAEAN ANOUILH
Stránky dotazu :    1 2 3 4 5 6 7  [další]
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu : milovat 232

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz