Nacházíte se: CITATY.CZ > CITÁTY
 Citáty

  
27 / 1-15  
  
E-MAIL

Nejkrásnější na ženách musí být oči, protože do nich hledíme stále a z nejkratší vzdálenosti.

KAMIL BEDNÁŘ
E-MAIL

Netoužit je nebýt živ, mít jen slabé záliby je tupost a mít vášeň ke všemu bez rozdílu je rozptýlenost neboli roztěkanost.

THOMAS HOBBES
E-MAIL

Umění tu není proto, aby sladilo chvíle našeho volna a dávalo své tvůrčí potvrzení našim pocitům, našemu vkusu. Umění je tu proto, aby narušovalo zvyky, návyky a zlozvyky našich smyslů. A jejich lenost.

HORNÍČEK MIROSLAV
E-MAIL

Odvykání činnosti plodí lenost, lenost pak ochablost. (DESUETUDO OMNIBUS PIGRITIAM, PIGRITIA VETERNUM PARIT)

LUCIUS A. APULEIUS
E-MAIL

Společnost si snáze poradí s tyranií než s leností.

PIERRE BAYLE
E-MAIL

Vrcholem lenosti je vstávat v pět hodin ráno, abyste mohli delší dobu nic nedělat.

TRISTAN BERNARD
E-MAIL

Velikost lásky přesahuje vzdálenost hvězd, k nimž dohlédneme.

GEORGE GORDON BYRON
E-MAIL

Lenost je strach před očekávanou prací.

MARCUS TULLIUS CICERO
E-MAIL

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet jiných.

ANTON PAVLOVIČ ČECHOV
E-MAIL

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti a vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet jiných.

ANTON PAVLOVIČ ČECHOV
E-MAIL

Lenost k vám přichází nejdříve jako cizinec, potom jako host a nakonec se stává vaším pánem.

OLDŘICH FIŠER
E-MAIL

Jaké propasti oddělují člověka od člověka. Vzdálenost mezi jednotlivými světadíly není proti tomu nic.

GUSTAVE FLAUBERT
E-MAIL

Nikdo se ještě nestal nesmrtelným svou leností.

BENJAMIN FRANKLIN
E-MAIL

Jemným a krásným skutečnostem rozumíme nejlépe, jsou-li proměněny v éter vzdáleností v čase.

NATHANIEL HAWTHORNE
E-MAIL

Namyšlenost je intelektuální pud.

STEFAN KISIELEWSKI
Stránky dotazu :    1 2  [další]
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu : lenost 25

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz