Nacházíte se: CITATY.CZ > CITÁTY
 Citáty

  
31 / 1-15  
  
E-MAIL

Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost.

KAREL ČAPEK
E-MAIL

Fantazie je prostředníkem k nekonečnosti.

SÖREN KIERKEGAARD
E-MAIL

Kletba umělce: je-li po celý život posuzován lidmi, kteří mají méně fantazie, vkusu a citu než on.

ALEXANDER RODA RODA
E-MAIL

Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů.

JAKUB ARBES
E-MAIL

Bláznivost má v sobě něco z nezkažené dětské fantazie, a zároveň je vždy trochu ohromující.

JAN BAUCH
E-MAIL

Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru.

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
E-MAIL

Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být.

KAREL ČAPEK
E-MAIL

Fantazie potřebuje opěrné body.

ERICH VON DÄNIKEN
E-MAIL

Fantazie je důležitější než vědění.

ALBERT EINSTEIN
E-MAIL

Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie.

ALBERT EINSTEIN
E-MAIL

Fantazie je nevyčerpatelným stvořitelem nových světů.  (Haló noviny, 14.6.2002)  

PAUL ELUARD
E-MAIL

V paměti očitého svědka se každá událost rychle mísí s čirými výplody fantazie.

LION FEUCHTWANGER
E-MAIL

Pud je spíš líný, pokud ho nedráždí fantazie.

BENJAMIN FRANKLIN
E-MAIL

Člověk užívá své fantazie k uspokojování svých ve skutečnosti nesplněných přání.

SIGMUNG FREUD
E-MAIL

Fantazie opuštěná rozumem plodí nemožné stvůry. Spojená s ním je matkou všech umění a zdrojem jejich zázraků.

FRANCISCO DE GOYA y LUCIENTES
Stránky dotazu :    1 2 3  [další]
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu : fantazie 31

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz