Nacházíte se: CITATY.CZ > AUTOŘI >  ZARATHUŠTRA
  ZARATHUŠTRA
(8.- 6. stol. př. Kr)  Zoroastrés, prorok a reformátor staroíránského náboženství
6 / 1-6  
  
E-MAIL

Zlý je ten, kdo je dobrý k zlému, dobrý je ten, kdo je přítelem dobrého.  [113059]

E-MAIL

Zlodějem povinnosti je ten, kdo nedodržuje závazky vůči druhým lidem.  [113058]

E-MAIL

Štěstí tomu, od něhož jde štěstí každému.  [113057]

E-MAIL

Není hrdinou ten, kdo není hrdinský ve spravedlnosti.  [113056]

E-MAIL

Nenabývá ničeho ten, kdo nenabude pro svou duši.  [113055]

E-MAIL

Jdeš k ženám? Nezapomeň bič!  [102588]


 ZARATHUŠTRA  
Stránky dotazu :    1 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu :  6

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz