Nacházíte se: CITATY.CZ > AUTOŘI >  BIBLE
  BIBLE

  TOP 10 / 1-10  
  
E-MAIL

Tlučte a bude vám otevřeno.  [116044]

E-MAIL

Ruka pracovitých panovati bude.  [113383]

E-MAIL

Mírná řeč láme hněv.  [113382]

E-MAIL

Hlupáci opovrhují moudrostí i učením.  [113381]

E-MAIL

Z večera potrvá žal, ale z jitra nevrátí se prozpěvování.  [112348]

E-MAIL

Lepší jest kus chleba suchého s pokojem, nežli dům hovad se svárem.  [112347]

E-MAIL

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.  [111828]

E-MAIL

Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš.  [105277]

E-MAIL

Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlupák chodí ve tmě.  [105008]

E-MAIL

Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem.  [100291]


 BIBLE  
Stránky dotazu :    1 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu :  10

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz