Nacházíte se: CITATY.CZ > AUTOŘI >  SALLUSTIUS
  SALLUSTIUS   
(-86/-35)  římský historik a politik
  TOP 10 / 1-10  
  
E-MAIL

Za slávou kráčí závist. (POST GLORIAM INVIDIA SEQUITUR)  [115403]

E-MAIL

Ve vítězství je i zbabělým dovoleno se vychloubat, v nezdarech jsou i chrabří zlehčováni. (IN VICTORIA VEL IGNAVIS GLORIARI LICET, ADVERSAE RES ETIAM BONOS DETRECTANT)  [115402]

E-MAIL

V bitvě hrozí největší nebezpečí těm, kteří se nejvíce bojí: odvaha je jako hradba. (SEMPER IN PROELIO IIS MAXIMUM EST PERICULUM; QUI MAXIME TIMENT: AUDACIA PRO MURO HABETUR)  [115401]

E-MAIL

Totéž chtít a totéž nechtít je teprve pevné přátelství. (IDEM VELLE ATQUE IDEM NOLLE, EA DEMUM FIRMA AMICITIA EST)  [115400]

E-MAIL

Svorností malé věci rostou, nesvorností se hroutí. (CONCORDIA PARVAE RES CRESCUNT, DISCORDIA DILABUNTUR)  [115399]

E-MAIL

Ostatně z různých činností, jimiž se zabývá lidský duch, přináší především velký užitek historie. (CETERUM EX ALIIS NEGOTIIS, QUAE INGENIO EXERCENTUR, IN PRIMIS MAGNO USUI EST MEMORIA RERUM GESTARUM)  [115398]

E-MAIL

Nikdo moudrý nezatoužil po penězích. (PECUNIAM NEMO SAPIENS CONCUPIVIT)  [115397]

E-MAIL

Nejvyšší postavení skýtá nejméně volnosti. (IN MAXIMA FORTUNA MINIMA LICENTIA EST)  [115396]

E-MAIL

Něco jiného mají lidé uzavřeno v srdci, něco jiného mají na jazyku. (ALIUD CLAUSUM IN PECTORE, ALIUD IN LINGUA PROMPTUM HABENT)  [115395]

E-MAIL

Moc se snadno udrží těmi prostředky, jimiž byla na počátku získána. (IMPERIUM FACILE IIS ARTIBUS RETINETUR, QUIBUS INITIO PARTUM EST)  [115394]


 SALLUSTIUS  
Stránky dotazu :    1 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu :  10

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz