Nacházíte se: CITATY.CZ > AUTOŘI >  PÝTHAGORÁS ze Samu
  PÝTHAGORÁS ze Samu
(580-530 př.n.l.)  řecký filozof a matematik
  TOP 10 / 1-10  
  
E-MAIL

Přátelství je rovnost.  [116766]

E-MAIL

Zvíš, že zlo, jež lidi zžírá, ovocem je jejich volby; a že hledají ti ubožáci mimo sebe blaho, jenž pramen nosí v sobě.  [112888]

E-MAIL

Dobrý princip zplodil řád, světlo, muže; a princip zlý stvořil chaos, temnotu a ženy.  [112887]

E-MAIL

Mlč, nebo řekni něco, co je lepší než mlčení.  [111995]

E-MAIL

Snažte se ovládat čtyři věci: žaludek, spánek, sex a prchlivost.  [111452]

E-MAIL

Nejmoudřejší je číslo.  [108161]

E-MAIL

Nejkratší odpovědi Ano a Ne vyžadují nejdelšího rozmýšlení.  [108151]

E-MAIL

Filozofové jsou lovci pravdy.  [108149]

E-MAIL

Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou.  [103031]

E-MAIL

Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti.  [103030]


 PÝTHAGORÁS ze Samu  
Stránky dotazu :    1 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu :  10

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz