Nacházíte se: CITATY.CZ > AUTOŘI >  LUCRETIUS
  LUCRETIUS
(97-55 př.n.l.)  římský básník a meterialistický filozof
  TOP 10 / 1-10  
  
E-MAIL

Člověka zkoumej v hodině zkoušky, v neštěstí jeho povahu nejlépe poznáš, tehdy mu ze srdce uklouzne upřímné slovo, škraboška spadne a tvář se ukáže nahá.  [115912]

E-MAIL

Žádná věc se tudíž nevrací vniveč: jen v prvotní částice všecko se rozpadem vrací. (HAUD IGITUR REDIT AD NIHILUM RES ULLA; DISCIDIO REDEUNT IN CORPORA MATERIAE)  [114578]

E-MAIL

Smrt tedy ničím není a nás se netýká v ničem, protože podstata duše je smrtelná zřejmě. (NIL IGITUR MORS EST AD NOS NEQUE PERTINET HILUM, QUANDOQUIDEM NATURA ANIMI MORTALIS HABETUR)  [114577]

E-MAIL

Padající kapky hloubí kámen. (STILLICIDII CASUS LAPIDEM CAVAT)  [114576]

E-MAIL

Nikomu nepatří život, však užívat mají ho všichni. (VITAQUE MANCIPIO NULLI DATUR, OMNIBUS USU)  [114575]

E-MAIL

Nic se nemůže zrodit z ničeho. (NIL POTEST CREARI DE NIHILO)  [114574]

E-MAIL

Nic se nemůže zrodit z ničeho. (NIL POTEST CREARI DE NIHILO)  [114574]

E-MAIL

Maličkost dovede nastavit veliké věci zrcadlo leckdy a přivést na stopu pravdy. (DUMTAXAT RERUM MAGNARUM PARVA POTEST RES EXEMPLARE DARE ET VESTIGIA NOTITIAE)  [114573]

E-MAIL

Ke kolika špatnostem dokázalo radit náboženství! (TANTUM RELIGIO POTUIT SUADERE MALORUM!)  [114572]

E-MAIL

Maličkost dovede nastavit veliké věci zrcadlo leckdy a přivést na stopu pravdy.  [105967]


 LUCRETIUS  
Stránky dotazu :    1 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu :  10

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz