Nacházíte se: CITATY.CZ > AUTOŘI > FRANZ KAFKA
 FRANZ KAFKA     
(1883-1924)  pražský (český) židovský spisovatel píšící německy
  TOP 10 / 1-10  
  
E-MAIL

V míru se nehneš z místa, ve válce vykrvácíš.  [116586]

E-MAIL

Kdo hledá, nenajde, ale kdo nehledá, bude nalezen.  [116585]

E-MAIL

Kdo hledá, nenajde, ale kdo nehledá, bude nalezen.  [116585]

E-MAIL

To, že náš úkol je zrovna tak veliký jako náš život, dává mu zdání nekonečnosti.  [116584]

E-MAIL

Svízel soužití vyvolává cizotu, soucitem, chtíčem, zbabělostí, ješitností, a jen na hlubokém dně snad tenký potůček hodný jména láska, nepřístupný hledání, problesknuvší jen v okamžiku -jednoho okamžiku.  [116583]

E-MAIL

Stejně tak jako člověk, který leží na podlaze, -nemůže spadnout, stejně tak se nemůže člověku nic stát, je-li sám.  [116582]

E-MAIL

Můj život je váháním před narozením.  [116581]

E-MAIL

Dřív jsem nechápal, proč jsem na svou otázku nedostal odpověď, dnes nechápu, jak jsem mohl věřit, že se mohu ptát. Ale já jsem přece nevěřil, já se jen ptal.  [116318]

E-MAIL

Oženit se předpokládá jistotu a bez ní nemůže spojení jedné osamělosti s druhou osamělostí vytvořit vlast, vytvoří naopak galeje.  [114457]

E-MAIL

Všechno utrpení kolem nás je i naším utrpením, nemáme všichni jedno tělo, zato jeden růst, a ten nás provází všemi bolestmi v té či oné době.  [113813]


FRANZ KAFKA  
Stránky dotazu :    1 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu :  10

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz