Nacházíte se: CITATY.CZ > AUTOŘI > CARL GUSTAV JUNG
 CARL GUSTAV JUNG   
(1875-1961)  švýcarský psychiatr, psycholog a filozof
4 / 1-4  
  
E-MAIL

Nelze popřít, že zlo se ihned stane vlastním, totiž tím, že roznítí zlo ve vlastní duši.  [112670]

E-MAIL

Člověk je totiž paradoxní, a to se změnit nedá.  [112669]

E-MAIL

Sny jsou reakcí na náš vědomý postoj, a to stejně jako když reaguje tělo na to, jestliže se přejíme nebo s ním nějak špatně zacházíme. Sny jsou přirozená reakce sebereagujícího psychického systému.  [110064]

E-MAIL

Vnímání nám říká, že něco je. Myšlení nám říká, co ta věc je, cítění nám říká, co nás je hodno.  [110063]


CARL GUSTAV JUNG  
Stránky dotazu :    1 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu :  4

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz