Nacházíte se: CITATY.CZ > AUTOŘI > GILBERT KEITH CHESTERTON
 GILBERT KEITH CHESTERTON   
(1874-1936)  anglický spisovatel a publicista
  TOP 10 / 1-10  
  
E-MAIL

Vědec se nesnaží nic dokázat. Snaží se jen zjistit, co se dokáže dokázat samo.  [116492]

zadal: anchese
E-MAIL

Volný verš, je jako volná láska, je to protiklad pojmů.  [113933]

E-MAIL

Ve zdvořilosti je tím nejpodstatnějším - záměr.  [112601]

E-MAIL

V celé lidské historii platí zvláštní zákon, že lidé mají neustále snahu podceňovat své okolí, podceňovat své štěstí, podceňovat sebe.  [112600]

E-MAIL

Ten, kdo činí slib, si dává sám se sebou schůzku za určitou dobu na určitém místě. Nebezpečí tkví v tom, že ji třeba sám nedodrží.  [112599]

E-MAIL

Originalita je důležitá jen pro lidi, kteří žádnou nemají.  [112598]

E-MAIL

Pošetilost mládí se stává hanbou, přetrvává-li do stáří.  [112188]

E-MAIL

Lidé jsou velmi skeptičtí - nevěří ničemu s výjimkou pomluv.  [112052]

E-MAIL

Ovládal umění mlčet v pravou chvíli, což je podstatnou součástí nenuceného přátelského rozhovoru.  [112022]

E-MAIL

Římané nemilovali Řím, protože byl veliký. Byl veliký, protože ho milovali.  [111843]


GILBERT KEITH CHESTERTON  
Stránky dotazu :    1 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu :  10

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz