Nacházíte se: CITATY.CZ > AUTOŘI > JAN HUS
 JAN HUS
(1371-1415)  český myslitel, kazatel a vůdce reformního hnutí
4 / 1-4  
  
E-MAIL

Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.  [114301]

E-MAIL

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.  [108410]

E-MAIL

Pravda je jen to, co jest dobrem všech.  [108409]

E-MAIL

Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.  [108408]


JAN HUS  
Stránky dotazu :    1 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu :  4

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz