Nacházíte se: CITATY.CZ > AUTOŘI > EUGÉNE DELACROIX
 EUGÉNE DELACROIX   
(1798-1863)  francouzský malíř teoretik umění
  TOP 10 / 1-10  
  
E-MAIL

Ženy se nám nelíbí jen pravidelností rysů, mnohé z nich jsou obdařeny touto předností a nijak nás neupoutají. Kouzlo, pro něž je milujeme spočívá v tisícerých věcech. Samo slovo kouzlo říká vše.  [113720]

E-MAIL

Nepracujeme, jen abychom produkovali, ale abychom dali času hodnotu.  [113719]

E-MAIL

Jediný pevný závazek, který se pravidelně opakuje, vnese pořádek do celého ostatního života: všechno se pak kolem soustředí.  (Lidé, věci, dobrodružství (4))  [113119]

zadal: fknizek
E-MAIL

Žena, která je vám rovna, je největším štěstím.  [112449]

E-MAIL

Mlčení vzbuzuje vždy úctu. I hlupákům by propůjčilo důstojný vzhled.  [112014]

E-MAIL

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost.  [109919]

E-MAIL

Jako člověk miluji rozum, ale jako umělec nenávidím rozumné věci.  [109918]

E-MAIL

Ten nejhorší druh neřesti, jehož se lze v lásce dopustit, je deklarovat city na úroveň rozumu.  [109917]

E-MAIL

Šťastný člověk je ten, kdo si vydobyl své štěstí, které právě prožívá.  [109916]

E-MAIL

Musíme být velmi smělí, abychom se odvážili být sebou samými!  [109914]


EUGÉNE DELACROIX  
Stránky dotazu :    1 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu :  10

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz