Nacházíte se: CITATY.CZ > AUTOŘI > THOMAS BROWNE
 THOMAS BROWNE   
(1605-1682)  anglický filozof
  TOP 10 / 1-10  
  
E-MAIL

Kde je život strašnější než smrt, je největší odvahou odvážit se žít.  [115518]

E-MAIL

Byl bych spokojen, kdybychom se mohli množit jako stromy bez spojení, nebo kdyby byl jiný způsob zachování světa, bez toho triviálního a vulgárního způsobu soulože; to je nejpošetilejší, co dělá moudrý muž ve svém životě.  [106403]

E-MAIL

Láska nepodléhá žádným vesmírným zákonům, nýbrž čistě pozemským a je výsledkem volné konkurence mezi pohlavími.  [106402]

E-MAIL

Každý polibek je sémě hmotné lásky.  [106401]

E-MAIL

Srdce každého člověka je bezvýhradným vlastníkem jeho citů.  [106400]

E-MAIL

Líto je mi lásku svatbou ukončit.  [106399]

E-MAIL

Láska nám umožňuje být pro někoho vším, což zpomaluje naše stárnutí.  [104630]

E-MAIL

Žádný muž není dost stár, aby na sebe dal pozor.  [100358]

E-MAIL

Člověk neláskou raněn se potácí na světě bezcílně z místa na místo.  [100356]

E-MAIL

Bylo by zajímavé zjistit, kolik koňských sil si muž ušetřil od počátku světa tím, že se držel zásady, že umývání nádobí a uklízení je přirozená práce ženy.  [100355]


THOMAS BROWNE  
Stránky dotazu :    1 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu :  10

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz