Nacházíte se: CITATY.CZ > AUTOŘI >  AVICENNA
  AVICENNA
(980-1037)  arabský filozof, lékař, přírodovědec, básník a politik
  TOP 10 / 1-10  
  
E-MAIL

Hvězda jest jednoduché kulovité těleso, jehož přirozené místo je sama sféra. Jeho úkolem je vydávat světlo. Nepodléhá ani vzniku, ani zániku a pohybuje se kolem středu, který leží mimo.  [116108]

E-MAIL

Jednou rukou už pacient lékaři nezatleská.  [112148]

E-MAIL

Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen; stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou.  [105949]

E-MAIL

Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen; stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou.  [105949]

E-MAIL

Člověk je zvláště sváděn věcmi, které připomínají jiné, představují je, nebo napodobují.  [105777]

E-MAIL

Zlo není opakem dobra, je jen nedokonalostí, překážkou.  [105386]

E-MAIL

Čtyři hlavní ctnosti: střídmost, sebeovládání, moudrost a spravedlnost.  [105116]

E-MAIL

Zákony mají být přizpůsobeny mravům a zvykům různých národů.  [105079]

E-MAIL

Pravá únava je únava z nevědomosti.  [105060]

E-MAIL

Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů; přirozenosti, lidské vůle a náhody.  [103708]


 AVICENNA  
Stránky dotazu :    1 
Výskyt jednotlivých podmínek dotazu :  10

 Menu
   CITATY.CZ: Úvod - Citáty Autoři
TÉMA: Svět - Děti - Přátelství - Láska - Sny - Manželství - Žena - Muž - Práce - Úspěch
Nezdar - Odpuštění - Stáří
TOP: Citáty - Autoři - Odesláno > týden > dnes

Nový citát - Prezentace - Naposledy vložené(nově) - Info - Nápověda
CITATY.CZ - Copyright © 2001 - 2019. Všechna práva vyhrazena. Rozšiřování citátů v písemné formě bez uvedeného zdroje, nebo autora není povoleno.
Připomínky i kritika jsou vždy vítány na info@citaty.cz